Tuleva Muutos on Suomen ainoa ennakoivaan urasuunnittelun menetelmiin perustuva muutosturvapalvelu ja outplacement-palvelu. Keskitymme nykyhetken sijasta rakentamaan osaajille tulevaisuuden kestäviä uusia polkuja.

Tulevaisuuden kestävää tukea uudelle uralle

Ennakoivan urasuunnittelun menetelmiä hyödyntävän Tuleva Muutos-palvelun tavoitteena on auttaa työntekijää löytämään tulevaisuudenkestäviä ja innostavia uramahdollisuuksia, myös totutun ulkopuolelta. Tuleva Muutos perustuu ennakointitiedon hyödyntämiseen uran seuraavien askelten suunnittelussa. Ennakoivaan urasuunnitteluun perustuva muutosturvapalvelu auttaa työntekijää tunnistamaan ja sanoittamaan laajasti oman nykyosaamisen sekä tuomaan esiin tulevaisuuden työelämän kannalta tärkeimmät vahvuudet.

Tuleva Muutos on yksilöllinen, oivalluttava ja toimintaan ohjaava. Kokeneet valmentajamme ovat rekrytoinnin, osaamisen markkinoinnin, modernin työnhaun ja ennakoinnin asiantuntijoita.

Ennakoivaan urasuunnitteluun perustuva muutosturva sisältää

 • Ennakoiva urasuunnittelu käytännössä koulutus
 • Neljä henkilökohtaista tapaamista muutosvalmentajan kanssa: nykytilan tunnistaminen, uusia mahdollisuuksia oivalluttava tulevaisuuskuvien muodostaminen, tulevaisuuden kestävän osaamisen tunnistaminen sekä askelmerkkien muodostaminen
 • Osaajamarkkinoilla erottautumiseen tarvittavat yksilölliset työnhaun materiaalit
 • Modernin työnhaun ja tulevaisuudenkestävän työelämän koulutukset
 • Henkilökohtaiset sparraukset eri alojen asiantuntijoiden kanssa
 • Henkilökohtainen, sähköinen ”Tuleva suunta” -materiaalipaketti ja työkirja, jonka avulla ennakoivan urasuunnittelun jatkaminen on kannustavaa myös palvelun jälkeen

Ennakoinnin keinot työkaluksi koko organisaatiolle

YT-tilanne lomautuksineen ja irtisanomisineen on pohdintoja herättävä muutostilanne koko organisaatiolle – pois lähteville ja jääville.

Tuleva Muutos -muutosturvapalvelun lisäksi tuemme muutoksessa koko henkilöstöä.

 • Toimiala-, tiimi- tai organisaatiokohtaiset Tulevaisuuspaketit auttavat henkilöstöä jäsentämään muutosta, tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeita, vahvuuksia ja kehittymiskohteita sekä rakentavat yhteistä uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
 • Osaamisen ennakoinnin strategia- ja kehityspalvelut auttavat jälleenrakentamaan entistä tulevaisuuden kestävämpää liiketoimintaa osaamisen avulla.
 • Ennakoivan urasuunnittelun koulutukset HR:lle, esihenkilöille ja yksilöille antavat uusia työkaluja henkilöstön sitouttamiseen, kehityskeskusteluihin ja tiimityöhön.

Tutustu meihin

Tiimissämme on kokeneita yksilöohjaajia, rekrytoijia, osaamisen tunnistajia ja markkinoijia, työpajojen fasilitoijia ja kouluttajia. Toimintaamme ohjaavat arvomme: Näemme mahdollisuuksia kaikkialla ja kaikissa. Pidämme katseen tiukasti tulevaisuudessa. Ruokimme uteliaisuutta ja rohkaisemme tekoihin.

Mari Tähjä

Pitkä kokemus skenaariotyöstä ja ennakoinnista, työpajojen fasilitoinnista strategiatyöstä sekä muutosjohtamisesta.

Jutellaan lisää!

Laita meille viestiä lomakkeella, soita tai laita viestiä. Tavoitat meidät myös WhatsAppilla! Saatavilla myös Tuleva Suunta sähköinen esite.

  Lue miten näemme tulevaisuuden muutosturvan ja urasuunnittelun

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec