Osallistava ennakointiprosessi on kilpailuetu

Nopeasyklisessä maailmassa toimintaympäristöön liittyvää tietoa tulvii joka puolelta kiihtyvää tahtia. Yritykselle ennakoinnin hyödyt voivat jäädä sattumanvaraisiksi ilman toimintaan kytkettyä järjestelmällistä ja osallistavaa prosessia.

Jokaiselta organisaatiolta, vaaditaan nopeaa reagointikykyä ja taitoa tehdä muutoksia toiminta- ja päätöksentekomalleihin, jotta edellytykset menestyä muuttuvassa maailmassa säilyvät. Moni toimija onkin kuluneen vuoden aikana joutunut toteamaan, että vanhat toimintatavat eivät enää yksinkertaisesti toimi. Apua haasteeseen haetaan toimintaympäristön paremmasta ymmärryksestä ja vahvistamalla ennakointitaitoja.

Myös ennakointi vaatii organisaatiossa prosessin ja tavoitteen

Yrityksissä voi olla haastavaa ymmärtää toimintaympäristön muutoksia, jos ennakointitietoa ei käsitellä organisaatiossa systemaattisesti eri organisaation tasoilla. Ennakointiprosessissa ei riitä, että havainnoidaan ja kerätään tietoa, vaan täytyy olla kyvykkyys muuttaa tieto yhteiseksi osaamiseksi ja taidoksi toimia ennakointitiedon pohjalta.

Yhteinen ennakointiprosessi sitoo koko henkilöstön rakentamaan etumatkaa
 1. Luo organisaatioon yhteistä ymmärrystä muuttuvasta maailmasta
 2. Kasvattaa ymmärrystä muutosilmiöiden erilaisista kehityskuluista ohjaten henkilöstön osaamisen oikea-aikaista kehittymistä
 3. Vahvistaa työyhteisön taitoja kehittää liiketoimintaa tulevaisuusymmärryksen pohjalta
Ennakointi ja tulevaisuustiedon hyödyntämisen edut:
 • haastaa organisaation ja yksilöiden ajatusmalleja
 • kehittää strategisia vaihtoehtoja
 • tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa sekä osaamisen kehittämisessä
 • päivittää ja validoi nykystrategiaa
 • auttaa laatimaan tarvittavat varautumissuunnitelmat organisaation ja yksilöiden muutos- ja sopeutumiskyvyn vahvistamiseksi

Ymmärrys muuttuvasta maailmasta kasvaa vuorovaikutuksessa

Ennakointitiedon omaksumisen epäsynkronia on usein juuri vuorovaikutuksellinen haaste, joka pahimmillaan estää organisaatioissa monta onnistumista. Yhteisen tekemisen suunta heikkenee, jos ymmärrys käsiteltävästä aiheesta on kaikilla osallistujilla erilainen.
Organisaation ennakointikyvykkyyttä voi onneksi parantaa.

Neljä vinkkiä, joilla voit tehdä ennakointiprosessista osallistavan ja vuorovaikutuksellisen

 1. Luota siihen, että työyhteisö ja yksilöt haluavat aktiivisesti ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja kehittyä sen mukana
 2. Anna työyhteisölle mahdollisuus jakaa ja työstää havaintoja toimintaympäristön muutoksista. Hyvä ennakointiprosessi laajenee yhtälailla johdon kuin oman toimialan ulkopuolelle ja tuottaa ison kuvan maailmasta.
 3. Tee ennakointiedosta yhteisen ajattelun ankkuripaikkoja, joissa on tilaa kehittyä ja oivaltaa. Ennakointitaidot ovat työyhteisön ja yksilön vakuutus sopeutua muutoksiin ja luoda uutta.
 4. Mahdollista yksilön osaamisen kehittyminen ennakointitiedon ja tulevaisuusymmärryksen pohjalta. Hyvin toteutettu ennakointiprosessi luo yksilölle toimintavalmiuksia ja välineitä ottaa uusia kokonaisuuksia haltuun ja ratkaista ongelmia.

Tarvitsetko apua oman ennakointiprosessin kehittämiseen?

Me voimme auttaa. Tarjoamme tukea ja sparrausta yrityksenne osallistavan ennakointiprosessin rakentamiseen ja kehittämiseen.

Meiltä saat tukea

 • Miten lähteä liikkeelle toimintaympäristön muutosajureiden seurannassa ja analysoinnissa
 • Miten kytkeä ennakointi osaksi strategiaa, tavoitteita, päätöksenteko ja osaamisen kehittämistä
 • Miten varmistaa ennakointitiedon hyödynnettävyys ja kiinnostavuus organisaation eri tasoilla

Artikkelin kirjoittaja on Tulevan tulevaisuusstrategi ja perustaja, Mari, joka haluaa saada ihmiset innostumaan ja luottamaan omaan kykyyn ajatella laajasti ja monipuolisesti.
Mariin voit tutustua myös täällä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec