YTK-yhdistys and Tuleva logo with light blue graphics in blog hero

YTK-Yhdistys tarjoaa ennakoivan urasuunnittelun valmennuksia jäsenilleen

Nopeasti muuttuva työelämä on saanut edelläkävijät reagoimaan myös muuttuviin urasuunnittelun tarpeisiin. YTK-Yhdistys on Suomen suurimman työttömyyskassa YTK:n jäsenille tarkoitettu yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen tukea työelämän käänteisiin. YTK-Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ennakoivan urasuunnittelun etävalmennuksia huhti- ja toukokuussa yhteistyössä tiimimme kanssa.

Ennakoivan urasuunnittelun etävalmennuskokonaisuus auttaa valmistautumaan työelämän muutoksiin

Toimintaympäristön muutokset ovat viime aikoina vaikuttaneet paitsi työarkeemme, myös työn tekemisen tapoihin ja osaamistarpeisiin. Työelämä, ammatit, työroolit, organisaatiot ja liiketoiminta muuttuvat myös jatkossakin – puhutaan työelämän murroksesta, jota koronakriisi on vauhdittanut. Muuttuvassa maailmassa ja työelämässä on helpompi navigoida, kun yksilöllä on välineitä ymmärtää muutosajureita ja tunnistaa laaja-alaisesti mahdollisuuksia ja omia vahvuuksia. 

Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin yhdistämällä ennakointitaidot, ennakointitiedon hyödyntämisen, osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen sekä toimintaan ohjaavan valmennuksen.

”Jäsenemme saavat meiltä monipuolista tukea työelämän erilaisissa käänteissä. Monen työura on koronan vaikutusten vuoksi muutoksessa ja katseita suunnataan kohti tulevaa ja uusia mahdollisuuksia. Ennakoivaan urasuunnitteluun perustuva Tuleva Suunta -etävalmennus antaakin jäsenillemme lisää varmuutta ja rohkeutta oman työuran ennakoivaan suunnitteluun tulevaisuutta silmällä pitäen.”

//  Mirva Puranen, kehityspäällikkö, työelämäpalvelut, YTK-Yhdistys.

Ennakoiva urasuunnittelu parantaa tulevaisuudenkestävyyttä, sitouttaa ja lisää luottamusta tulevaisuuteen

Esimerkiksi valtakunnallinen Työelämä 2030 kehittämisohjelma tähtää työelämään liittyvien toimintatapojen uudistamiseen ja työelämäinnovaatioiden luomiseen. Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä pureutuu juuri näihin teemoihin. Menetelmä soveltuu sekä yksilöille ja ryhmille toteuttavaan uravalmennukseen, että työkaluksi organisaatioille. 

Ennakoivan urasuunnittelun valmennukset, webinaarit sekä esihenkilöille ja uraohjaajille tarjottavat koulutukset ovat herättäneet kiinnostusta. Lisäksi useat eri alojen ammattilaiset ovat hyödyntäneet Tulevan ennakoivan urasuunnittelun yksilövalmennuksia.

Ennakointi- ja tulevaisuustaidot sekä ennakointitiedon hyödyntäminen kuuluu kaikille. Ennakoivan urasuunnittelun kautta yksilö pystyy ja oppii hyödyntämään ennakointitietoa arjessaan, oman työelämän suunnittelussa ja samalla parantaa tulevaisuudenkestävyyttä sekä työelämäkelpoisuutta. On upeaa seurata miten YTK-Yhdistys haluaa eri tavoin auttaa jäsenistöä valmistautumaan työelämän muutoksiin.”

//  Mari Tähjä, strategisen ennakoinnin asiantuntija, Muutostoimisto Tuleva

Tarjolla käytännön vinkkejä ja etävalmennussarja

Ennakoivan urasuunnittelun kokonaisuuteen kuuluu Ennakoiva urasuunnittelu käytännössä -webinaari sekä erityisesti työnhakijoille kohdennettu neljän kerran etävalmennus. Webinaari järjestetään huhtikuussa 2021 ja etävalmennus toukokuussa 2021.

Lue lisää YTK-Yhdistyksen ja Muutostoimisto Tulevan tarjoamasta ennakoivan urasuunnittelun etävalmennuskokonaisuudesta YTK-Yhdistyksen jäsenille TÄÄLTÄ.

”Olemme saaneet innostuneen vastaanoton aiemmista webinaareista ja valmennuksista osallistujiltamme. Ennakoinnin yhdistäminen urasuunnitteluun luo turvaa ja antaa välineitä jäsentää muuttuvaa maailmaa. Työhyvinvoinnin ja työnhakuhyvinvoinnin näkökulmasta ennakointitaitojen kartuttaminen ja hyödyntäminen on merkityksellistä erityisesti juuri nyt.”

//  Johanna Valovirta, strateginen rekrytoija ja pedagogi, Muutostoimisto Tuleva

Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä

Ennakoiva urasuunnittelu on Muutostoimisto Tulevan monialaisen asiantuntijatiimin kehittämä urasuunnittelun menetelmä, joka yhdistää ennakointimenetelmät, toimintaan ohjaavan uravalmennuksen sekä laaja-alaisen osaamisen tunnistamisen. Menetelmää on ollut mukana kehittämässä kokeneet rekrytoijat ja osaamisen kehittäjät, ennakoinnin johtava asiantuntija, strategiakonsultti sekä pedagogi.

Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä soveltuu hyödynnettäväksi paitsi yksilövalmennuksessa, myös organisaatio- ja tiimitasoilla. Menetelmä antaa työkaluja esihenkilöille ja johtajille päivittäiseen johtamiseen, kehityskeskusteluihin sekä henkilöstön sitouttamiseen ja strategian jalkauttamiseen.

”Ennakoivan urasuunnittelun menetelmä tarjoaa keinoja ja työkaluja johtaa muutosta, sitouttaa henkilöstöä vahvemmin osaksi tulevaisuudenkestävän liiketoiminnan rakentamista ja osaamisen kehittämistä. Ennakoivan urasuunnittelun tarjoaminen henkilöstöetuna on paitsi osaajia sitouttavaa, myös rakentaa loistavaa työnantajamielikuvaa ja on osa yhteiskuntavastuuta.

//  Henna Ojala, strategisen työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija, Muutostoimisto Tuleva

Artikkelin kirjoittaja on Tulevan toimitusjohtaja, strategi ja kouluttaja. Henna uskoo, että ennakointitietoa hyödyntämällä rakennetaan kestävää kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä – niin yrityksille kuin yksilöillekin.

 

Heräsiko sinulla kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää ennakoivasta urasuunnittelusta? Laita viestiä WhatsAppissa tai  LinkedIn:ssä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec