Ennakoiva urasuunnittelu luo turvaa

Oletko joskus etsinyt, kaivannut tai hyödyntänyt urapalveluita? Voi olla, että olet silloin ollut irtisanomisuhan alla, tai harkinnut vaihtavasi alaa tai oma työ vain kyllästytti ja kaipasit vaihtelua.

Tyypillisesti urasuunnittelu ja urapalvelut tulevat ajankohtaisiksi silloin kun eteen tulee yhtäkkiä muutos.

Oman uran ennakoiva suunnittelu luo turvaa muutostilanteisiin

Tänä vuonna lähes jokainen on joutunut miettimään oman työpaikan pysyvyyttä ja työelämän suuntaa. Tulevaisuudessa työelämä ei ole yhtään vakaampaa, päinvastoin. Tulevaisuudessakin kohtaamme yllättäviä ja yhtäkkisiä muutoksia, jotka vaikuttavat arkeen, organisaatioihin ja työpaikkoihin. Emme voi muuttaa maailman ja työelämän epävarmuutta, mutta voimme jokainen valmistautua mahdollisimman hyvin muuttuviin tilanteisiin. 

Olen vuosien aikana pohtinut miksi työhyvinvoinnista puhutaan paljon, mutta termiä työnhakuhyvinvointi ei edelleenkään käytetä aktiivisesti. Alanvaihto, työttömäksi jääminen syystä tai toisesta, vanhempainvapaan loppuminen, uupumisen jälkeen töihinpaluu, valmistuminen tai alanvaihto ovat haastavia muutosvaiheita. Moni kokee jännitystä ja ahdistusta. Työnhaussa stressi syntyy monesti siitä, että edessä on itselle haastavaksi koettu ja tärkeä tilanne, jossa omat selviytymiskeinot eivät riitä tai tilannetta ei voi yksin ratkaista. Kuulen koko ajan kysymyksiä “mihin voisin hakea?”, “missä osaamistani tarvitaan?”, “miten sanoitan osaamistani?” ja “mitä pitäisi opiskella, että olisin kilpailukykyinen työnhakija?”

Ennakoiva urasuunnittelu tarkoittaa osaajan näkökulmasta sitä, että omaa työelämää tarkastellaan 3-5 vuoden tai jopa 10 vuoden päähän:

  • omaa osaamista, työelämätaitoja, vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita peilataan muuttuvan maailman tarpeisiin
  • tunnistetaan mikä osaamisessa on pysyvää, mikä vanhentuvaa ja mitä osaamista ehkä pitäisi hankkia
  • luodaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia, skenaarioita. Ei ole järkevää miettiä vain seuraavaa steppiä, vain vähintäänkin sitä seuraavaa tai jopa siitä eteenpäin. Ja miettiä miten valinnat johtavat vaiheittain kohti omaa visiota työelämästä.
  • sanoitetaan osaamista suunnaten tulevaisuuteen, ei vain perustella menneillä saavutuksilla

Ennen kaikkea ennakoiva urasuunnittelu luo varmuutta ja uskoa siihen, että yllättävissäkin työelämän muutoksessa on katse suunnattuna jo tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Työnhaku ja uralla kehittyminen muuttuu löytöretkeilyksi, jossa on loputtomaksi mahdollisuuksia.

Ennen kaikkea ennakoiva urasuunnittelu luo varmuutta ja uskoa siihen, että yllättävissäkin työelämän muutoksessa on katse suunnattuna jo tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Mitä ennakoiva urasuunnittelu oikein on?

Mietit ehkä eikö uraohjaus, coaching ja kehityskeskustelu aina ole ennakoivaa? Harvoin. 

Ennakoiva urasuunnittelu tarkoittaa, että yksilön vahvuuksia, kyvykkyyksiä, työelämätaitoja ja kiinnostuksen kohteita peilataan vähintään 3-5 vuotta, jopa 10 vuotta edessäpäin näkyviin megatrendeihin, hiljaisiin signaaleihin ja toimintaympäristötietoon. 

Ennakoivaa urasuunnittelua on haastava tehdä yksin – parhaimmillaan tulevaisuuskuvia muodostetaan ryhmissä, valmentajan kanssa tai jopa koko henkilöstön kesken. 

Parhaimmillaan tulevaisuuskuvien muodostaminen tuo varmuutta ja havainnon “minulla on sellaista osaamista mitä myös tulevaisuudessa tarvitaan”. Ennakoiva urasuunnittelu innostaa löytämään uusia mahdollisuuksia, oivalluksia ja sanoittamaan osaamista tulevaisuuteen tähdäten. Sillä jokainen meistä haluaa kokea olevansa tarpeellinen – myös työelämässä.

Urasuunnittelu ei yhtäkkiä olekaan enää asia, jota tarvitaan muutostilanteessa, vaan siitä muodostui jokaisen työikäisen oikeus ja velvollisuus. Ennakoiva urasuunnittelu on keino varmistaa oma työelämäkelpoisuus. Organisaation tehtävä on puolestaan tukea työelämäkelpoisuuden ylläpitoa.

Kysy lopuksi itseltäsi:

  • tiedänkö millaisia trendejä tai hiljaisia signaaleja on, jotka tulevat muuttamaan toimialaani, työrooliani tai ammattiani?
  • mitkä osaamisestani ovat sellaisia, joita tarvitaan vielä 5 tai 10 vuoden kuluttua?
  • mitä uusia taitoja tulen todennäköisesti tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä?
  • millä tavoin voin jo nyt valmistautua?
  • olenko valmistautunut riittävän hyvin mahdollisuus työelämäni muutoksiin?

Sillä mikään ei ole niin varmaa kuin työelämän, ammattisi, roolisi, organisaatiosi muutos. Et todennäköisesti voi vaikuttaa kovinkaan moneen muutokseen, mutta voit itse varmistaa, että olet valmistautunut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec