Ennakoiva HR aktivoi organisaation tunnistamaan tulevat osaamistarpeet asiakashyötyjen kautta

ARTIKKELIN KIRJOITTAJANA TULEVAN ASIANTUNTIJAVIERAS INKA HUTTUNEN

Jokainen organisaatio hyötyy muuttuvien osaamistarpeiden ennakoinnista ja tulevaisuustyöskentelystä. Tulevaisuuksia kannattaa ennakoida pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä ja osaamistarpeet perustella aina asiakashyötyjen kautta. Nykyaikainen HR toimii tämän työskentelyn alkuunpanijana, työskentelyn fasilitoijana ja tarvittavan muutoksen johtajana varmistaakseen organisaationsa inhimillisen kyvykkyyden parhaan mahdollisen hyödyntämisen.

Eri kyvykkyydet muodostavat organisaation uniikin yhdistelmän, jonka HR tuntee parhaiten

Inhimillinen eli ihmisten kautta syntyvä kyvykkyys on yksi keskeisistä kilpailuetua tuottavista kyvykkyyksistä organisaatioissa. HR on työyhteisön keskeisin funktio tämän tunnistamisessa ja sen potentiaalin mahdollistamisessa. HR tietää mitä osaamista tarvitaan olemassa olevan toiminnan osalta ja sen kehittämiseksi sekä arvioi ja ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeet yhdessä muun organisaation kanssa.

Inhimillisen kyvykkyyden lisäksi HR:n täytyy kuitenkin paitsi ymmärtää ja myös osata johtaa organisaation muita kyvykkyyksiä, jotta olemassa oleva tuottavuuspotentiaali saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. HR:n on tosiasiallisesti tunnettava nykyasiakkaiden tarpeet ja toiveet, joille organisaatio tuottaa hyötyä ja ymmärrettävä kaikki liiketoiminnan prosessit ja järjestelmät, jotta organisaatiossa on paras mahdollinen rakenne näitä asiakashyötyjä tuottamaan.

HR:n tulee siis hallita inhimillisen kyvykkyyden lisäksi prosessikyvykkyys, järjestelmäkyvykkyys sekä rakennekyvykkyys ja varmistaa, että ihmiset osaavat kehittää näitä tulevaisuuden asiakastarpeiden mukaisesti.

//  Inka Huttunen, Chief People Officer

Onnistuneeseen ennakointiin tarvitaan koko organisaatio ja myös asiakkaat

Mistä HR sitten tietää mitä osaamisia tulevaisuudessa tarvitaan? Ei riitä, että on perehtynyt eri instituutioiden vuosittain tuottamiin ”tulevaisuuden työelämän megatrendit” ja ”tärkeimmät taidot työelämässä 2025” listoihin. On aidosti tunnettava omat asiakkaat ja ymmärrettävä miten organisaation inhimillinen kyvykkyys valjastetaan parhaalla mahdollisella tavalla tuottamaan näitä asiakashyötyjä.

Skenaariotyötä ei voi jättää ainoastaan johdon tehtäväksi, ennakoinnin onnistumisen kannalta on oleellista, miten hyvin asiakkaan arki kuullaan eri vaihtoehdoissa. Koko henkilöstön ja asiakkaiden aktiivinen osallistuminen skenaariotyöskentelyyn nostaa ennakoinnin onnistumista merkittävästi.

Ennakointia on syytä tehdä pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä

Ennakointia on syytä tehdä pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Ennakoiva HR aktivoi koko organisaationsa pohtimaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ainakin markkinamuutosten ja asiakastarpeissa tapahtuvien muutosten kautta. Erilaiset pitkän aikavälin skenaariot on syytä tehdä huolella riittävän usein, jotta toimintaympäristön muutosten nopeutuessa – kuten koronan yhteydessä kävi – ei olla lähtökuopassa vaan poimitaan olemassa olevista skenaarioista tarkoituksenmukaisimmat yhdistelmät vallitsevaan tilanteeseen ja muokataan toimintaa sen perusteella.

Keskipitkällä aikavälillä on hyvä tarkastella osaamistarpeiden muutoksia rooleittain ja tehdä dynaamista gap-analyysiä inhimillisen kyvykkyyden nykytilan ja todennäköisten tulevaisuuden tarpeiden osalta. Tässä erityisen tärkeää on muistaa pohtia tieto- ja taito-osaamisten lisäksi organisaation toimeenpanokykyä ja profiilien keskinäistä yhteensopivuutta – varmistaa, että juuri tämä inhimillisen kyvykkyyden kombinaatio on paras mahdollinen asiakkaillemme nyt ja tulevaisuudessa. HR pystyy myös johtamaan työkykyä, työhyvinvointia ja johtamisen kehittymistä ja näiden kautta vahvistamaan todennäköisyyttä parhaasta mahdollisesta tuottavuudesta.

Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakointia on syytä tapahtua eri tiimeissä ja hankkeissa olemassa olevan tuotannon ja tekemisen jatkuvan kehittämisen kautta. Joskus pienikin muutos osaamiseen tai tuottavuuteen voi tuoda merkittävää hyötyä asiakkaalle. Näiden mahdollisuuksien äärellä kannattaa ponnistella systemaattisesti. Jokainen hiljainen signaali kannattaa ottaa tosissaan ja pohtia miten siihen suhtautuu ja mitä toimenpiteitä kannattaa kokeilla. Ketterä ja nopea kokeilun kulttuuri tukee tässä onnistumista.

”Muutoksen toimeenpano vaatii raakaa työtä ja tekemistä – todellista paneutumista, henkilökohtaisia keskusteluja, oivaltamista yhdessä, rohkaisemista ja tukemista ja ennen kaikkea vielä kerran tekemistä.

//  Inka Huttunen, Chief People Officer

Vaikeinta ei ole tulevaisuuden ennakointi ja osaamistarpeiden muutosten tunnistaminen

Inhimillisen kyvykkyyden kautta tuotettavan kilpailuedun osalta vaikeinta ei kuitenkaan ole tulevaisuuden ennakointi ja osaamistarpeiden muutosten tunnistaminen, vaan se, että saa organisaation mukaan tulevaisuustyöskentelyyn ja sen mukanaan tuomaan tarpeeseen muuttua. Eilisen taidoilla ei tehdä huomisen töitä ja tämän oivalluttaminen vaatii paljon henkilökohtaista muutostyötä.

Tulevaisuuden skenaariot, osaamistarpeet, roolikuvaukset, rakenteet ja mallit on helppo piirtää ja niistä on helppo pitää esityksiä. Mutta muutoksen toimeenpano vaatii raakaa työtä ja tekemistä – todellista paneutumista, henkilökohtaisia keskusteluja, oivaltamista yhdessä, rohkaisemista ja tukemista ja ennen kaikkea vielä kerran tekemistä. Rima on uskallettava laittaa korkealle ja HR:llä on oltava reippaasti kunnianhimoa ja ahkeruutta – vain tekemällä asioita toisin kuin aiemmin syntyy muutos. Inhimillisen kyvykkyyden potentiaalin maksimoinnissa on kyse ennen kaikkea ihmisten uskalluksesta muuttaa omaa toiminta- ja ajattelutapaansa.

Tulevan asiantuntijavieraana: Inka Huttunen

Artikkelin kirjoittaja Inka Huttunen toimii henkilöstöjohtajana asiantuntijaorganisaatiossa. Hänellä on reilun parinkymmenen vuoden kokemus asiakassuhteiden, henkilöstön ja organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Löydät Inkan myös LinkedIn:stä.

Me Tulevassa uskomme, että ennakointitietoa hyödyntämällä rakennetaan kestävää kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä – niin yrityksille kuin yksilöillekin.

 

Heräsiko sinulla kysymyksiä tai haluatko kuulla osaamisen ennakoinnista? Laita Hennalle viestiä WhatsAppissa tai  LinkedIn:ssä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec