Miksi tulevaisuusoptimismi on tärkeää juuri nyt?

Tulevaisuusoptimismi työelämässä on sitä, että voi luottaa olevansa osa tulevaisuutta ja sen rakentamista, ja uskoo, että on mahdollista saavuttaa osaamiset joita tulevaisuudessa menestyminen edellyttää.

Elämme tilanteessa, jossa vanhat työurakäsitykset eivät enää vastaa kaikilta osin todellisuutta. Työelämän urapolut mutkistuvat ja muuttavat muotoaan koko ajan, eikä erilaisiin kategorioihin laittaminen, esimerkiksi työtön, työllinen ja yrittäjä, yksiselitteisesti osu kohdalleen samalla tavalla kuin ennen.

Tulevaisuuden työuran monet muodot

Työ voi koostua useasta erilaisesta tulolähteestä ja työn tekemisen muodoista. Myös työelämän eri vaiheet ja katkokset limittyvät toisiinsa uudenlaisilla tavoilla.

Siirtymät työurasta toiseen monimuotoistuvat yhtälailla. Yleisesti on ajateltu, että työuralla eteneminen on vertikaalista. Esimerkiksi organisaatiossa yleneminen asiantuntijatyöstä johtotehtäviin.
Tulevaisuudessa yhä enemmän toiveet työuralla etenemisestä liittyvät horisontaalisiin siirtymiin – oman asiantuntijuuden syventämiseen ja jopa kaventamiseen.

Työuria ajatellaan yhä enemmän myös kokonaishyvinvoinnin kannalta ja arvoperusteisesta. Työuran valintoihin liittyy toiveita vaikuttaa työn tekemisen tapohin, paikkoihin ja aikoihin. Työuralla siirtymä voi tarkoittaa tulevaisuudessa paluuta aikaisempaan – kevyempiin tehtäviin, tai täysin uudelle toimialalle intohimon tai arvojen perässä, jotta arjen kokonaishyvinvointi on tasapainossa.

Tulevaisuudessa yhä useamman henkilön päätoimisen työn rinnalle rakentuu kevytyrittäjyys toiselle toimialalle tai jopa harrastuksen pariin.

Oman tulevaisuuden työuran rakentaminen edellyttää rohkeutta ja tukea

Vaihtelevuus työurissa sekä lisääntyvät mahdollisuudet tai yllättäen eteentulevat siirtymät työpaikkojen, työroolien ja yrittäjyyden välillä herättävät usein tarpeen pohtia omaa työuran tulevaisuutta tarkemmin. Näissä pohdinnoissa ei kannata jäädä yksin. Muutosten ja uuden etsimisen ja omaksumisen keskellä tarvitaan tukea, kannustusta, palautetta ja tulevaisuusoptimismia – luottamusta siihen, että tulevaisuudessakin on mahdollisuus pärjätä. Esimerkkien ja avoimen keskustelun voima tulevaisuuden työurien muutoksessa on tärkeässä roolissa.

Myönteinen tulevaisuuden odottaminen lisää voimavaroja

Siitäkin huolimatta, että työurat monimuotoistuvat, yhteiskunnalliset olettamukset ja arvostus työurasiirtymiin liittyvät vielä vahvasti ylenemiseen ja korottuviin ansioihin. Tämän muuttamiseksi tarvitaan lisää näkyvyyttä erilaisille uratarinoille, mutta myös lisää keskustelua työn toiveista ja arvostuksesta sekä muutoksia työelämän rakenteisiin, jotta erilaiset siirtymät työelämässä ovat yksilön helpompi toteuttaa.

Työelämän uuden suunnan, osaamisen tai muutostarpeiden ymmärtäminen edellyttävät, että ajattelulle löytyy riittävästi näkökulmia totutun ulkopuolelta. Täytyy etsiä ja tutkia erilaisia ilmiöitä, muutosajureita sekä uratarinoita, myös sellaisia jotka eivät ensi silmäyksellä tunnu heti omilta. Näiden avulla voi löytää innon ja uteliaisuuden rakentaa työurastaan itselleen merkityksellinen.

Muutostoimisto Tuleva kerää tarinoita omanlaisista uravalinnoista, uramuutoksista ja tulevaisuuden työstä

Se millaiseksi tulevaisuuden työ ja työn tekeminen muodostuu riippuu meistä jokaisesta. Erityisesti nyt on tärkeää tuoda esiin ihmisenkokoisia, omanlaisia, arkisia ja yllättäviäkin tarinoita omanlaisen työuran rakentamisesta.

Siksi me, Muutostoimisto Tuleva tiimi, julkaisemme sosiaalisen median kanavissa erilaisia uratarinoita marraskuusta 2020 alkaen. Tarinat julkaistaan rohkaisuksi ja kannustukseksi meille kaikille, jotta työelämä ja sen mahdollisuudet avartuvat, ja jokainen voi löytää sieltä itseään puhuttelevan suunnan.

Seuraa tunnistetta #tulevasuunta ja sosiaalisen median kanavia:

INSTAGRAM: @tulevasuunta
FACEBOOK: @tulevasuunta
LINKEDIN: @MuutostoimistoTuleva

Kerro oma uratarinasi!

Jaa alla olevalla lomakkeella oma tarinasi. Millaisin valinnoin, teoin olet rakentanut omanlaista työuraa? Miten olet löytänyt omanlaisen suunnan urallesi? Millaisena näet työurasi tulevaisuudessa? Sinunkin tarinasi voi toimia esimerkkinä ja rohkaisuna omanlaista työelämän suuntaa pohtivalle!

powered by Typeform

Artikkelin kirjoittaja on Tulevan tulevaisuusstrategi ja perustaja, Mari, joka haluaa saada ihmiset innostumaan ja luottamaan omaan kykyyn ajatella laajasti ja monipuolisesti.
Mariin voit tutustua myös täällä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec