Mistä koostuu moderni muutosturva?

Maailma ja työelämä, jossa elämme nyt edellyttää jokaiselta uudenlaisia taitoja. Myös muutosturva- ja outplacement -palvelut on päivitettävä tähän aikaan, vastaamaan paremmin yksilöiden ja yritysten tarpeita.

Vuonna 2017 tuli voimaan lakimuutos, jolla turvataan irtisanottavan työntekijän oikeus työnantajan kustantamaan työllistymisohjelmaan. Lakimuutoksen tavoite on turvata yksilöllinen suunnitelma, jonka avulla irtisanottu tai työttömyysuhan alainen työntekijä pyritään työllistämään uudelleen mahdollisimman nopeasti.

Moderni muutosturvapalvelu on yksilöllinen, ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita, sanoittaa osaamista sekä tarjoaa oikeanlaisia, luovia ja konkreettisia keinoja erottua osaajamarkkinoilla. Erityisen tarpeellista on dokumentoida havainnot, suositukset ja materiaalit osaajalle, jotta ne tukevat urakehitystä jatkossakin.

Yksilöllinen, inhimillinen palvelukokemus

Jokaisen osaajan tilanne irtisanomisen jälkeen on yksilöllinen. Laadukas muutosturvapalvelussa otetaan huomioon yksilön osaaminen, uratavoitteet, elämäntilanne sekä työnhaun valmiudet. Myös itse irtisanominen vaatii yksilöllistä asian käsittelyä. Henkilökohtainen toimintaanohjaava sparraus, on paitsi tehokas, myös yksilöä eniten tukeva ja arvostava palvelumuoto.

Tulevaisuuden ennakointi ja konkretisointi

Irtisanomistilanteessa on yhtä tärkeää pitää katse tulevaisuudessa, kuin keskittyä työnhaun prosesseihin. Ilman uskoa huomiseen, yksilöllä ei juurikaan ole voimia tähänkään päivään. Tulevaisuuden ennakointi osana muutosturvapalvelua auttaa yksilöä:

  • tunnistamaan osaamisen kehittämisen painopisteet sekä nykyisellä toimialalla
    että avaamaan silmiä uusille toimialoille
  • suunnittelemaan ja asettamaan tavoitteet kehittymiselle ja työuralle myös pidemmällä aikavälillä
  • löytämään mahdollisuuksia markkinoida omaa osaamistaan uudella tavalla

Ennakoivan urasuunnittelun menetelmän sisällyttäminen muutosturvapalveluun on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa nykyiseen rooliin tai samalle toimialalle työllistyminen on haastavaa. Ennakoivan urasuunnitelun avulla yksilön on mahdollista tehdä tulevaisuuden kannalta kestäviä valintoja uudesta suunnasta.

Osaamisen uudelleen sanoittaminen

Nykyisen osaamisen kirjaaminen sellaisenaan CV:hen on keino työllistyä vastaaviin tehtäviin samalla toimialalla. Jos edessä on uuden suunnan löytäminen erilaisessa roolissa ja eri toimialalla, on osaaminen sanoitettava uudelleen.

Osaamisen sanoittaminen on yksi haastavimmista tehtävistä työnhaussa. Tehtävä voi olla yhtä hankalaa vastavalmistuneille kuin kokeneille työelämän konkareillekin. Osaamisen sanoittaminen sisältää paljon muutakin kuin työkokemuksen ja substanssiosaamisen listaamisen. Yksilön kokemuksesta on tunnistettava työelämätaidot, työn tekemisen muodot sekä yksilölliset ominaisuudet, jotka ovat relevantteja ja haluttuja tämän hetken ja tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Muutosturvapalvelun tulee tarjota konkreettista ja asiantuntevaa apua osaamisen sanoittamiseen sekä henkilökohtaista sparrausta kokeneen rekrytoinnin ammattilaisen kanssa.

Modernin osaamisen markkinoinnin keinot

CV ja hakemus eivät monillakaan aloilla tai tietyissä rooleissa enää riitä osaajamarkkinoilla erottautumiseen. Erottautuminen työnhaussa on yksi tehokkaimmista keinoista työllistyä nopeasti.

Muutosturvapalvelun tarkoituksena on myös antaa yksilölle valmiudet moderniin työnhakuun ja osaamisen markkinointiin. Yhdelle erottautuminen tarkoittaa LinkedIn-profiilin optimointia, toiselle asiantuntija-verkkosivun tekoa ja kolmannelle tehokkaita ja luovia verkostoitumisen keinoja sopivien työnantajakontaktien luomiseksi.

Modernit palveluntarjoajat osaavat antaa konkreettisia vinkkejä – ja voivat parhaimmillaan tarjota kullekin osaajalle relevantit työkalut sekä materiaalit osaamisen markkinointiin.

Konkrettisen suunnan ja askelmerkkien dokumentointi

Muutosturvan yksi tärkeä tarkoitus on tarjota haastavassa tilanteessa olevalle osaajille selkeät keinot siirtyä eteenpäin. Irtisanotuksi tuleminen herättää monia kysymyksiä, epävarmuuksia ja huolta.
Mihin suuntaan lähden? Mitä haluan työelämältä uraltani nyt ja tulevaisuudessa? Koska saan uuden työn? Miten tehokkaimmin haen töitä? Miten erottaudun osaajamarkkinoilla? Mitkä ovat juuri minulle relevantteja työnhaun materiaaleja – CV, LinkedIn, oma verkkosivu vai jotain ihan muuta? Millainen on minulle luontevin tapa tehdä hyvä hakemus? Miten jaksan työnhaussa? Miten jaksottaa työnhakua? Miten kohtaan potentiaalisen työnantajan? Miten verkostoidun ja tarvitseeko minun verkostoitua? Mistä saan tukea työnhakuun?

Laadukas ja moderni muutosturvapalvelu käy yksilön kanssa läpi kokonaistilanteen – asiantuntijan auttaa muodostamaan suunnitelman ja selkeät askelmerkit. Erityisen tärkeää on tarjota yksilön kanssa läpikäydyt asiat kirjallisena. Hyvin ja selkeästi dokumentoitu suunnitelma, osaamisen sanoitus ja laadukkaat työnhaun materiaalit antavat itsevarmuutta ja rohkaisevat ottamaan seuraavia askeleita.

Tavoittaa osaajan oikeassa paikassa, oikealla hetkellä

Haastavimmat tilanteet eivät välttämättä ole käsillä juuri sparraushetkellä, vaan esimerkiksi työhakemusta lähettäessä, tai ennen haastattelua. Modernit muutosturvapalvelua tarjoavat toimijat, tarjoavat päivystäviä sparrauspalveluita ja ovat tavoitettavissa niissä kanavissa, jotka ovat osaajalle luontevia kommunikointikeinoja. Parhaimmillaan henkilökohtaisen sparraajan saa kiinni paitsi soittamalla myös WhatsAppilla, sosiaalisen median kanavissa tai chatilla.

Tulevaisuuteen tähtäävä ja moderni muutosturvapalvelu takaa paitsi hyvät lähtökohdat osaajalle, rakentaa myös samalla yrityksen työnantajamielikuvaa (Employer Brand) ja lisää vastuullisuutta (Corporate Social Responsibility).

Tulevaisuuden muutosturva hyödyttää työntekijää ja työnantajaa

Usein muutosturva -palveluiden tai outplacement -palveluiden kuvauksissa lähdetään organisaation näkökulmasta – miten yritys täyttää irtisanomistilanteessa velvollisuutensa työnantajana.

Muutosturva-palvelu kuitenkin on monesti irtisanotulle yksi merkittävimmistä työuraa muokkaavista vaiheista. Ei ole yhdentekevää millaisen kokonaisuuden työnantaja muutostilanteessa tarjoaa. Kun työelämä muuttuu, työnhaku ja osaajilta vaadittavat työnhaun taidot muuttuvat. Tulevaisuuteen tähtäävä ja moderni muutosturvapalvelu takaa paitsi hyvät lähtökohdat osaajalle, rakentaa myös samalla yrityksen työnantajamielikuvaa (Employer Brand) ja lisää vastuullisuutta (Corporate Social Responsibility).

Jutellaan lisää työntekijää ja työnantajaa hyödyttävästä ennakoivaan urasuunnittelun perustuvasta muutosturvasta.
Varaa lyhyt aika soittamalla tai laittamalla vaikka WhatsAppia: 040 547 8739 / Henna
Tai lue lisää Tuleva Muutos-palvelustamme TÄÄLTÄ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec