Asiakkaat

Strategisen osaamisen ennakoinnin ja ennakoivan urasuunnittelun sekä tulevaisuudenkestävyyden palveluita ja menetelmiämme hyödyntävät yritykset, julkiset organisaatiot, järjestöt sekä koulutusorganisaatiot. 

Esimerkkejä asiakastöistä

 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja kehittäminen
 • Strategisen osaamisen ennakoinnin prosessin rakentaminen ja jalkautus
 • Ennakointityön kehittämisen konsultointi
 • Tulevaisuudenkestävyyden strategia-sparrauksia johtoryhmille
 • Tulevaisuudenkestävyyden arviointi osana rekrytointiprosessia
 • Ennakointiprosessin kehittäminen osaksi seuranta- ja arviointijärjestelmää
 • Tulevaisuudenkestävän, strategisen asiakaskokemuksen koulutuksia liiketoiminta- ja kehitysjohtajille
 • Toimintaympäristötiedon kerääminen ja validointi
 • ’Ennakointi liiketoiminnassa’ koulutuskokonaisuuden rakentaminen
 • Tulevaisuus- ja ennakointipuheenvuorot ja webinaarit
 • Tulevaisuustyöpajojen fasilitointi
 • Tulevaisuusdialogien fasilitointi Erätauko-menetelmällä
 • Etäjohtamisen ja tulevaisuuden työntekijäkokemuksen koulutukset, konsultoinnit, webinaarit sekä puheenvuorot
 • Ennakoivan urasuunnittelun valmennukset ja webinaarit
 • Ennakoivan urasuunnittelun yksilövalmennuksia mm. toimitusjohtajille, kehitysjohtajille, strategiajohtajille, alanvaihtajille, työnhakijoille ja opiskelijoille

Muutostoimisto Tulevan tiimi auttoi meitä selkiyttämään organisaatiollemme kriittiset osaamiset sekä tunnistamaan millaiset muutosajurit tulevat vaikuttamaan toimintaamme sekä osaamistarpeisiin tulevien vuosien aikana.

Strategia- ja kehityspalveluita hyödyntävä asiakas

”Tunsin kiitollisuutta ja innostusta siitä, että sain pohtia ja ajatella tulevaisuutta ja sen mahdollisia kehityskulkuja yhdessä. Oivalsin, ettei tulevaisuus ole vain passiivista odottamista, vaan sen aktiivista rakentamista. Ymmärsin kuinka tärkeää on tarjota vastapainoa tulevaisuuksien vaihtoehdottomuudelle, kannustaa ajattelemaan tulevaisuutta myös toiveiden ja unelmien läpi.”

Strategia- ja kehitystyöpajaan osallistunut

Strategiasparraus ja roadmapin rakentaminen selkiytti meille miten lähdemme osallistamaan henkilöstöämme ja miten lähdemme rakentamaan tulevaisuudenkestävää ja liiketoimintaa aidosti tukevaa työntekijäkokemusta. Saimme nyt jäsennettyä teemaa siten, että meillä on myös askelmerkit johtoryhmätyöskentelyyn.

Johtoryhmän jäsen ja HR Johtaja

Kokonaisuus oli harkittu, selkeä ja eri osa-alueita sopivasti avaava. Ohjaus oli erinomaista! Tapaamiset olivat ammattimaisia, inspiroivia ja koin tulevani henkilökohtaisesti kohdatuksi ja hyväksytyksi. Tapaamiset selkeyttivät omaa ajattelua ja veivät eteenpäin.

Valmennukseen osallistunut

Pidin kovasti lämminhenkisestä, energisestä ja asiantuntevasta esiitymisestäsi, konkreettisista vinkeistäsi, webinaarin materiaalista ja tehtäväpaketista: näistä todellakin on hyötyä.

Koulutuksen osallistuja

Asiakkaitamme

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec