Muutokseen reagointi edellyttää tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia. Osaajien sijoittumista työelämään nopeuttaa osaamisen tunnistaminen ja konkreettisten, yksilöllisten suuntien löytäminen.

Tuleva Muutos on tehokas, moderni ja tulevaisuuden työelämään positiivisesti valmistava muutosturva- ja outplacement -palvelu. Keskitymme nykyhetken sijasta rakentamaan osaajille tulevaisuuden kestäviä uusia polkuja.

Tulevaisuuden kestävää tukea uudelle uralle

Tuleva Muutos sopii palveluksi organisaatiolle, joka haluaa varmistaa irtisanottaville työntekijöilleen parhaat mahdolliset keinot varautua tulevaan työuraansa ennakoimalla toimialan tulevaisuutta ja tunnistamaan toimialalla tarvittavan osaamisen kehittymistä. Tuleva Muutos auttaa työntekijää tunnistamaan tarpeet oman osaamisensa kehittämiselle nykyisellä toimialalla tai auttaa häntä sanoittamaan työelämäosaamistaan uudelleen avatakseen ovia uudelle toimialalle.

Tuleva Muutos hyödyttää koko henkilöstöä

Palvelumme räätälöidään muutosturvan piiriin kuuluville yli 5 vuotta yrityksessä työskennelleille henkilöille, alle 5 vuotta yrityksessä työskennelleille henkilöille, lomautetulle henkilöstölle, sekä muutoksen läpikäyneen yrityksen jäävälle henkilöstölle.

Ennakoinnin keinot työkaluksi koko organisaatiolle

Tulevaisuuspaketit hahmottavat ammattikohtaista toimintaympäristöä ja siinä odotettavissa olevia muutoksia. Herättelevät tehtävät antavat mahdollisuuden käsitellä muutosten vaikutusta tulevaan työelämään ja osaamiseen sekä taitoihin, joilla muutosten pyörteissä on mahdollista pärjätä.

Nelivaiheisen palvelun avulla työntekijä tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan ja luo innostavat tulevaisuuskuvat. Konkreettiset askelmerkit muodostavat hyvät edellytykset jatkaa matkaa.

TULEVAISUUSKUVAT

Muodostat itsellesi innostavat ja urasi kannalta relevantit tulevaisuuskuvat. Opit ennakoimaan tulevaisuutta ja reagoimaan työelämän muutoksiin jo etukäteen.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Tunnistat millaista osaamista ja työelämätaitoja sinun tulisi vahvistaa, jotta pääset lähemmäksi tulevaisuuden työelämän tavoitteitasi.

NYKYTILA

Tunnistat ja sanoitat millaista osaamista, työelämätaitoja ja vahvuuksia sinulla on. Muutosstrategisi auttaa sinua oivaltamaan myös ne taidot, mitä et välttämättä itse tunnista.

ASKELMERKIT

Teet konkreettisen toimintasuunnitelman ja askelmerkit kohti tavoitteita. Muutosstrategisi antaa sinulle konkreettisia vinkkejä ja suosituksia miten pääset eteenpäin.

Jutellaan lisää!

Laita meille viestiä lomakkeella, soita tai laita viestiä. Tavoitat meidät myös WhatsAppilla! Saatavilla myös Tuleva Suunta sähköinen esite.

  Tutustu meihin

  Tiimissämme on kokeneita yksilöohjaajia, rekrytoijia, osaamisen tunnistajia ja markkinoijia, työpajojen fasilitoijia ja kouluttajia. Mari ja Henna ovat myös suosittuja puhujia. Tutustu lisää koulutus- ja puheenvuoropalveluihimme ja puhujaprofiileihin täällä.

  Henna Ojala

  Monipuolinen kokemus fasilitoinnista, kouluttamisesta, muutosjohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä.

  Johanna Valovirta

  Monipuolinen kokemus osaamisen kehittämisestä, rekrytoinneista ja yksilöohjauksesta. Pedagogin pätevyys.

  Mari Tähjä

  Pitkä kokemus skenaariotyöstä ja ennakoinnista, työpajojen fasilitoinnista strategiatyöstä sekä muutosjohtamisesta.

  Pia Kantola

  Pitkä kokemus osaamisen kehittämisestä, osaamisen tunnistamisesta sekä strategisesta rekrytoinnista.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec